Vaga general del novembre del 33

Memoria Civil, núm. 2, Baleares, 12 enero 1986

Rafael Miquel

Aquesta vaga a Ciutatm inicialment iniciada per a resoldre reivindicacions laborals dels sabaters i dels pintors, va prendre un contingut polític en coincidir amb les eleccions a corts.

Però dins UGT, s'entronca dins un àmbit més general. Hi havia una experiència de govern, això és important. Largo Caballero, era una figura estimada. Aquest dirigent havia dit al sortir del govern: "He salido del ministerio més rojo de lo que entré". Va tenir molts de problemes per portar endavant una tasca de govern amb la petita burguesia i l'oposició de la dreta.

Així i tot, Largo Caballero va portar a terme reformes molt estimables encara avui: una llei de treball, reducció de la jornada, d'accidents laborals, la jornada de 8 hores, els jurats mixtes ...

El tema del control obrer i la reforma agraria quedaren pendents i hem de considerar que a la mateixa UGT, un 40 per 100 del afiliats ho eren a través de la Federació de la terra.

Així sembla normal que es produeixi una radicalització, perquè la via revolucionària es feia necessària en aquelles hores: existía una consciència general del perill feixista: era una lluita quasi de legítima defensa.

Sumant la frustració que suposà l'experiència de govern i l'amenaça del feixisme es pot entendre un cert enteniment revolucionari entre els diversos sindicats, nucli de la revolució d'octubre del 34.

Rafael Miquel

Advocat laboralista de la Unió General de Treballadors. Es proclama sindicalista, encara que manifesta no tenir carnet del PSOE. Confrotam l'opinió, d'un jove amb un vell militant