Lluis Alemany Pujol                                                           |    |  BIOGRAFIES  | TEMA:                   |  
 

Andratx 1880 - Palma 1960) Polític. Estudià Dret a la Universitat de Barcelona. El 1908 va esser regidor i batle de Palma; durant el seu mandat fou construït el passeig de Sagrera i es dugué a terme l'Exposició Regional de 1910. El 1913 fou elegit diputat provincial per una candidatura liberal, amb el suport dels republicans reformistes. President de la Diputació Provincial (1917) finalitzà les obres de l'Hospital Psiquiàtric de Jesús, realitzà reformes a la Diputació, començà la carretera Andratx-Estallencs i fundà el Museu Pedagògic. Fou diputat legislatiu pel Partit Liberal i per la candidatura liberal verguista. Participà en els actes d'inauguració de la Casa del Poble el 1924. El 1931 va esser diputat pel Partit Republicà de Centre de Joan March, i hi renuncià el 1933 a causa de la persecució d'en Verga. Deixà la política per dedicar-se als negocis i a l'assessorament jurídic. Fou un dels mediador entre els falangistes i March, durant el 1936. Va esser membre de la Junta de Govern del Col·legi d'Advocats de Palma (1940), per disposició ministerial. Ocupà càrrecs directius a diverses empreses privades com Mare Nostrum i la Banca March. Fou col·laborador de El Dia durant la República, anticatalanista i teoritzador de la personalitat balear.

Gran Enciclopèdia de Mallorca

Vol. 1  pàg. 99

 

Lluís Alemany i Pujol

Memoria Civil, núm. 49, Baleares, 7 diciembre 1986

Antoni Nadal

 

Nuestros colaboradores – La Casa del Pueblo como templo de una religión social. / Luis Alemany

EL DIA, 23 de enero de 1924

 

fideus/