Antonio Álvarez Osorio  |    |  BIOGRAFIES  | TEMA:   'FEIXISME
 

(s. XIX - XX) Tinent coronel, cap de la Guàrdia Civil de Mallorca el 1936. S'adherí a l'aixecament nacionalista després que Manuel Goded declaràs l'estat de guerra. Féu part de la junta de caps que assessorava el comandant militar de Balears, Díaz de Freijó i de la comissió encarregada del pagament dels avions italians comandats pels nacionals. S'ocupà del Govern Civil quan el governador García Ruíz es féu càrrec del front de Manacor, el 31 d'agost de 1936. Quan aquest intentà recuperar el càrrec, s'hi oposà i hagué de tornar a la Comandància de la Guàrdia Civil, el 17 de setembre, a conseqüència de les violentes discussions que provocaren el nomenament d'un nou governador, el coronel José Rubí. Suprimí les lleis laïcitzants de la Segona República.

Gran Enciclopèdia de Mallorca

vol. 1  pàgs. 140-141

fideus/