Bartomeu Amengual Canals |    |  BIOGRAFIES  | TEMA:    PALMA

Tenia vint-i-sis anys i exercia de dependent. Era fadrí. Científicament morí d'hemorràgia interna. És, aquest, una manera de llevar aspror a la vertitat, perquè la veritat nua provoca esgarrifança al mateixos botxins. Bartomeu Amengual va ser mort a la possessió de Can Valero, situada en el camí de Son Anglada, juntament amb un andalús anomenat Josep Asteaga.

Llorenç Capellà

Diccionari Vermell

pàg. 23

fideus/