Tomās Amores Rebollo  |    |  BIOGRAFIES  | TEMA:    PALMA

.Vint-i-cinc anys. Fadrí. Fill d'un sergent de Carrabiners, era nascut a Cadis i treballava a Manacor com empleat de constribucions. El seu partit: Esquerra Republicana. Va morir, possiblement a Son Coletes, un dia de la segona quinzena del mes d'agost del trenta-sis.

Llorenį Capellā

Diccionari Vermell

pāg. 26 - 27

fideus/