Pere Aznar Sabuco     |  BIOGRAFIES  | TEMA:  PALMA

Li deien En Xatet. Vivia a Maó i ignor l'ofici que exercia, Únicament sé que tenia trenta-vuit anys i que era casat. No recalà a Mallorca per pròpia voluntat, ben a l'inrevés. Viatjava com a passatger en el vaixel Jaume Ii quan el prengueren i aquí es va tòrcer la seva estrella. Dia vint d'octubre del trenta-set va comparèixer davant un Consell de Guerra, juntament amb la resta de la tripulació. Tots eren acusats del mateix deliecte: adhesió a la rebel·lió. i al paisà Aznar li tocà pena de mort. A les sis del matí del dia cinc de març del trenta-vuit, l'afusellaren en el cementiri de la Ciutat de Mallorca..

Llorenç Capellà

Diccionari Vermell

pàg. 30

 

fideus/