Joan Baldú Pascual    |    |  BIOGRAFIES  | TEMA:  PALMA

Vivia a la Ciutat de Mallorca. Fou encausat en el mateix judici que es celebrà contra el sacerdot Jeroni Alomar Poquet. L'acusació era la mateixa per a tots: haver comès actes contraris al Moviment i el condemnaren a mort. Per tal de salvar-li la vida es mogueren moltes influències, però totes foren balderes. L'afusellaren a les cinc del matí de dia set de juny del trenta-set a l'hemicicle del cementiri nou de la ciutat. Tenia vint-i-tres anys i era fadrí.

Llorenç Capellà

Diccionari Vermell

pàg. 32

fideus/