Jordi Balet Ardiz    |    |  BIOGRAFIES  | TEMA:  PALMA

El devuit de setembre del trenta-set fou pres eñ vaixell Jaume II quasi dos mesos després, el vint-i-vuit de novembre, la tripulació va ser jutjada a l'Escola d'Arts i Oficis de la Ciutat de Mallorca. El delicte comès per tots els seus components era la rebel·lió militar i els soldats Jordi Balet i Josep Riera, foren condemnats a mort. Pocs mesos després, a les set del trenta-u de gener de l'any següent, es complia la sentència en el Fort d'Illetes, Jordi Balet, fadrí del qual desconec la procedència, moria sota el cel de Mallorca als vint-i-un anys

Llorenç Capellà

Diccionari Vermell

pàg. 32

fideus/