Antoni Barceló Barceló     |    |  BIOGRAFIES  | TEMA:  CALVIA

Era foraviler En Toni des Porxo i, al llarg dels seus quaranta anys de vida, no se li coneixia ni dona ni política. La història de la seva mort és terriblement absurda. Uns falangistes del mateix poble li ordenaren que fes la salutació feixista i no la va fer. Li digueren que cridàs Viva España i respongué que no el molestassin, Qualque mena de rotunditat devia amarar les seves paraules, perquè no insistiren, però a la nit acudiren a ca seva i el feriren greument a força de bastonades i de xapetes. Morí a la Ciutat de Mallorca, a l'hospital, per mor de les ferides rebudes.

Llorenç Capellà

Diccionari Vermell

pàg. 33

fideus/