Mateu Barceló Moyà   |    |  BIOGRAFIES  | TEMA:  BINISSALEM

Tenia uns vint-i-cinc anys. Era fadrí i li deien En Carranxim, Tot i que no estava afiliat a cap partit polític, l'empressonaren a Can Mir. Sembla que el tragueren d'allí el vint d'agpst del trenta-sis i no se n'han tornat a tenir noves. Una altra versió recollida, afirma que el mataren quan el traslladaren des de Binissalem a Can Mir

Llorenç Capellà

Diccionari Vermell

pàg. 33

fideus/