Juliā Bennāssar i Mir  |    |  BIOGRAFIES  | TEMA:  CAMPANET

Natural de Caimari. Va estudiar la carrera de Medicina. Es va afiliar a Esquerra Republicana. Va ser metge titular de Campanet. Quan tenia 32 anys, en el mes d'agost de 1936, va ser assassinat en el mateix poble per un grup de feixistes.

La Segona República a Mallorca

Albert Herranz Hammer / Joana Maria Roque Company

Miquel Font Editor, pāg. 89

 

Era el metge de Camppanet i estava afiliat a Esquerra Republicana. Tenia trenta-dos anys. Dia vint-i-vuit de juliol del trenta-sis, va ser detingut i multat per les seves vel·leitats esquerranistes, perō recobrā inmediatament la llibertat. Semblava que el metge Juliā havia pagat d'aquesta manera les culpes passades i que el deixarien viure, esporagut evidentment, ajupit davall el matalās evidentment. Aixō no obstant, el primer d'agost el cessaven de metge titular, malgrat que aquest cārrec li havia estat concedit pel Front Popular. Quinze dies després a la matinada, el tragueren de ca seva i sembla que el mataren a cops de culata dins el mateix terne del poble. La mort del metge Juliā estigué enrevoltada d'una trermenda ferocitat. Els seus assassins l'enterrarern a terra no consagrada i els familiars no aconseguiren permís per exhumar les despulles i enterrar-les a la tomba prōpia, fins a l'any setanta-set, Quan descavaren la fossa s'adonaren que l'havien enterrat fora del bagul, perquč el cadāver s'havia agarrotat i no hi cabia. Un dels dits de la mā esquerra, que sempre ornava el metge amb un anell d'or, estaba tallat.

 

Llorenį Capellā

Diccionari Vermell

pāg. 35

fideus/