Miquel Bennàssar Palmer  |    |  BIOGRAFIES  | TEMA:  PALMA

.Era caporal fogoner de l'Armada i de qualque manera degué oposar-se a l'alçament militar. Dia dotze de gener del trenta-set, va comparèixer davant un Consell de Guerra acusat d'inducció a la rebel·lió. L'endemà era executat.

Llorenç Capellà

Diccionari Vermell

pàg. 35

fideus/