Rafael Bennāssar Barceló  |    |  BIOGRAFIES  | TEMA:  PALMA

Era de Sa Vileta i treballava de picapedrer. Trenta-un anys. Casat. Com tants, com molts d'altres; trenta-un anys. Casat. L'afusellaren a la paret del cementiri nou de la Ciutat, a cavall entre els sis i el set d'octubre del trenta-sis

Llorenį Capellā

Diccionari Vermell

pāg. 35

fideus/