Gregori Bernabé Escolano |    |  BIOGRAFIES  | TEMA:  PALMA

"Tenia una fàbrica de sabates a Llucmajor. L'afusellaren a Son Pardo, justament en el quilòmetre tres de la carretera de Sóller, la nit del vint-i-sis al vint-i-set de setembre del trenta-sis. Tenia quaranta-tres anys i era vidu.

Llorenç Capellà

Diccionari Vermell

pàg. 36

fideus/