Antoni Bernat Pons |    |  BIOGRAFIES  | TEMA:  PALMA   |

Ignor si el seu llinatge era Bernat, Bernal o Bestard. Sé, en canvi, que era un picapedrer de trenta-un anys. Era casat, també ho sé. Sé encara més; la mort oficial d'Antoni Bernat s'atribuí a hemorràgia cerebral. L'única veritat és que el crivellaren a trets, la nit del catorze al quinze d'agost del trenta-sis en una possessió anomenada Son Busquets, situada a la carretera de Sóller

Llorenç Capellà

Diccionari Vermell

pàg. 36

fideus/