Antoni Bernat Pons |    |  BIOGRAFIES  | TEMA:  PALMA   | SOCIALISME  |

Tenia uns vint-i-sis anys. Treballava d'impressor i exercia el càrrec de Secretari del Comitè Executiu del Partit Socialista. Un vespre va desaparèixer.

Llorenç Capellà

Diccionari Vermell

pàg. 36

fideus/