Gabriel Bibiloni Servera  |    |  BIOGRAFIES  | TEMA:    PALMA  |

Tenia uns quaranta anys i era oficial de Correus. Fou afusellat a Montjuic ¡, l'any trenta-nou, quan les tropes rebels conqueriren Barcelona. Si figura en aquest diccionari, a diferència dels altres mallorquins morts fora de Mallorca, és perquè els informes que provocaren el seu afusellament, denunciaven la ferma amistat que mantenia amb Llorenç Roses, membre d'Esquerra Republicana Balear, també afusellat.

 

Llorenç Capellà

Diccionari Vermell

pàg.  38

fideus/   

3