Jaume Bonet Alemany  |    |  BIOGRAFIES  | TEMA:     ANDRATX  |

Era pescador. Tenia cinquanta anys. Casat. L'assassinaren a la possessió anomenada Sa Teulera, en el Camí de Génova, el vint-i-nou de desembre del trenta-sis. Aquest mateix vespre, i en el mateix indret, moriren cinc andritxols més.

Llorenç Capellà

Diccionari Vermell

pàg.  39

fideus/   

3