Guillem Bonet  |    |  BIOGRAFIES  | TEMA:     ANDRATX  |

.Li deien En Guillem Forneret i el seu record és gairebé difuminat. A vegades és dificil pegar unglades al record. No pertanyia a cap partit polític, això és cert ... però,  qué més, què més? Era un home vell, això ho podem afirmar. Era vell.

Llorenç Capellà

Diccionari Vermell

pàg.  39

fideus/   

3