Josep Bosch  |    |  BIOGRAFIES  | TEMA:     PALMA / COMUNISME |

Trenta-cin anys. Casat. Pertanyia al Partit Comunista i era forner. Tenia un forn en El Molinar. Va desaparèixer.

Llorenç Capellà

Diccionari Vermell

pàg. 40

fideus  

3