Antoni Bover Gelabert   |    |  BIOGRAFIES  | TEMA:    PALMA SOCIALISME

Era del Partit Socialista i havia estat regidor de l'Ajuntament. El devuit de juliol s'amagà a ca son pare i gaudí d'una relativa tranquil·litat. Passava que, dies abans de la rebel·lió militar, la seva esposa i el seu fill s'havien embarcat cap a Barcelona per assistir a l'Olimpiada i tothom s'imaginava que ell també hi era. No obstant això, algú el degué delatar, a Antoni Bover, perquè l'agafaren i segons tots els indicis acabà la vida a Son Coletes.

Llorenç Capellà

Diccionari Vermell

pàg. 41

fideus