Bartomeu Canyelles Morell   |    |  BIOGRAFIES  | TEMA:   PALMA

Li deien de Can Valent a la barriada de Génova. Li deien ... perquè el seu record a penes és recuperable. El fet que no fos un pres polític esvaeix la seva imatge. Estava empresonat i l'hagueren d'internar a l'hospital a conseqüència de les pallisses que havia rebut. Tanmateix era incurable; l'havien esclatat i al poc temps moria..

Llorenç Capellà

Diccionari Vermell

pàg. 46

fideus/

3