Miquel Capllonch Moranta |   |  BIOGRAFIES  | TEMA:  PALMA

Li deien En Torradet. Trenta anys. Fadrí Pertanyia al Partit Socialista i treballava d'oficinista a l'Ajuntament. El catorze de juny del trenta-vuit va comparèixer amb trenta-sis paisans seus, davant un Tribunal constituït a l'Institut Ramon Llull de la Ciutat de Mallorca, acusats, tots ells, d'haver-se adherit a la rebel·lió. Condemnat a mort, l'executaren a les set del matí del vint-i-sis d'agost del trenta-nou. L'indret escollit per a l'execució: l'hemicicle del cementiri nou de la mateixa ciutat.

Llorenç Capellà

Diccionari Vermell

pàg. 47

 

Esporles, una manta sobre un torrent d'entusiasme

Memoria Civil, núm. 14, Baleares, 6 abril 1986

Damià Quetglas

 

fideus/

3