Francisco Carrasco Mairena |   |  BIOGRAFIES  | TEMA:  PALMA

Casat. Quaranra anys. Exercia de patró dee cabotatge i patronava el vaixell "Trinidad" que duia una tripulació de sis homes, incloent-lo a ell.  Doncs bé, el quinze de juliol del trenta-set  comparegueren tots a la Sala Primera de l'Audičncia Territorial, acusats d'adherir-se a la rebelˇlió. Framcisco Carrasco o dos dels mariners foren condemnats a mort i executats el setze d'agost del mateix any, a l'hemicicle del cementiri de la Ciutat de Mallorca. Eren les sis del matí.

Llorenç Capellŕ

Diccionari Vermell

pŕg. 49

fideus/

3