Fratern Caschot Cardona    |   |  BIOGRAFIES  | TEMA:  PALMA

No sé d'on era. Ni qué feia. Ignor, fins i tot, si el seu primer llinatge és correcte. En canvi sé que tenia vint-i-set anys i que era casat. I sé, sobretot, que el mataren els sis de desembre del trenta-nou en el Fort d'Illetes.

Llorenç Capellà

Diccionari Vermell

pàg. 50

fideus/

3