Francesc Cifre Rigo  |   |  BIOGRAFIES  | TEMA:  PALMA  |

Únicament sé això: va desaparèixer el quatre d'agost del trenta-sis.

Llorenç Capellà

Diccionari Vermell

pàg. 51

fideus/

3