Rafel Cifre   |   |  BIOGRAFIES  | TEMA:  PALMA  | COMUNISME  |

Uns trenta-dos anys. Vivia en Es Molinar i treballava de picapedrer. Pertanyia al Partit Comunista i era cunyat de Miquel Llabrés. també assassinat. Ignor tots aquells detalls que puguin fer referència a la seva mort.

Llorenç Capellà

Diccionari Vermell

pàgs. 50 - 51

fideus/

3