Sebastiā Colom  |    |  BIOGRAFIES  | TEMA:  PALMA / ANARQUISME


Militant de la CNT. Membre del Comitč de la Casa del Poble de Palma que tingué greus problemes i provocā l'escissiķ dels sindicats llibertaris de la Casa. Secretari en la quarta sessiķ del I Congrés de la FRTM l'octubre de 1922, fou coautor de varies pončncies i dictāmens al matei. || Font: CO.

Els invisibles || DICCIONARI DE MILITANS, ORGANITZACIONS I SINDICATS LLIBERTĀRIS DE LES ILLES BALEARS.

VOLUM I: MALLORCA || 1869-1952
pāg. 47

 

fideus/