Vicenç Covas Valls  |   |  BIOGRAFIES  | TEMA  CAMPOS    |

Dia vuit de juny del trenta-vuit, compareixia davant el Tribunal instal·lat a l'Escola d'Arts i Oficis, acusat d'adhesió a la rebel·lió. Era, aquest, un delicte considerat greu, sobretot si tenim en compte que Vicenç Covas era soldat del Tren Automòbil. El condemnaren a mort i conseqüentment el mataren, quan havia transcorregut més d'un any de la celebració del judici. El mataren el vint-i-sis d'agost del trenta-nou a l'hemicicle del cementiri de la Ciutat de Mallorca, a les set de la matinada. Tenia vintg-i-sis anys i era fadrí.

Llorenç Capellà

Diccionari Vermell

pàg. 55

fideus/

3

t