Joquín Deza Bello      |   |  BIOGRAFIES  | TEMA  PALMA    |

Dia vint de novembre del trenta-vuit compareixia davant un Consell de Guerra, acusat de contravertir el Ban signat pel General Goded el denou de juliol. Passava que el vaixell comandat per l'oficial Pere Riutort Julià, en el qual ell viatjava, havia estat capturat a mig camí entre Menorca i Barcelona. Tots els militars de graduació, més el paisà Martí Vicens, ofren condemnats a mort. Al brigada d'Infanteria Joaquín Deza, l'executaren en el Fort d'Illetes el vint-i-u del mateix mes de novembre.

Llorenç Capellà

Diccionari Vermell

pàg. 58 - 59

fideus/

3

t