Joan Enric Salord  |   |  BIOGRAFIES  | TEMA  PALMA  |

Per damunt el desconeixement de la seva hist˛ria, sura la certesa de la seva mort.

Llorenš CapellÓ

Diccionari Vermell

pÓg. 61

fideus/

3

t