Sebastiā Estades Canyelles   |   |  BIOGRAFIES  | TEMA  CALVIĀ  |

Era picapedrer i pertanyia al Partit Socialista. Li deien En Sebastiā des Cos i era regidor de l'Ajuntament. Un vespre se l'emportaren cap a la mort de la carretera.

Llorenį Capellā

Diccionari Vermell

pāgs. 63

fideus/

3

t