Pau Fernández Ferrà    |   |  BIOGRAFIES  | SOCIALISME  / ESPORLES

Li deien En Corteró. Trenta-un anys. Fadrí. Treballava de picapedrer i pertanyia al Partit Socialista. El catorze de juny del trenta.vuit va ser sotmès a judici a l'Institut Ramón Llull, acusat, juntament amb trenta-sis paisans, d'haver-se adherit a la rebel·lió. Condemnat a mort, l'executaren a l'hemicicle del cementiri nou de la Ciutat de Mallorca, a les set hores del dia vint-i-sis d'agost del trenta-nou.

Llorenç Capellà

Diccionari Vermell

pàg. 66 - 67

 

Esporles, una manta sobre un torrent d'entusiasme

Memoria Civil, núm. 14, Baleares, 6 abril 1986

Damià Quetglas

 

fideus/

3

t