Antoni Font Mir   |   |  BIOGRAFIES  |  PALMA  |

Tenia trenta-vuit anys i era casat. La nit del deu a l'onze d'octubre del trenta-sis, l'assassinaren a la carretera que condueix al cementiri de la ciutat.

Llorenš CapellÓ

Diccionari Vermell

pÓg. 70

fideus

3

t