Pere Frau Llodrá    |   |  BIOGRAFIES  |  PALMA  |

Seixanta anys. Fadrí. La seva mort es produï fora del temps de la repressió. Fins i tot anys després d'acabar la guerra. Morí el desset d'octubre del quaranta-cin, prop del cementiri, a consequência de ferides.

 

Llorenç Capellà

Diccionari Vermell

pàg. 73

fideus

3

t