Josep Garrido de Oro                                                                        |    |  BIOGRAFIES  | TEMA:               |


 

(Figueres, Catalunya 1884 . s. XX) Militar. L’octubre del 1933, amb la graduación de tinent coronel, va esser nomenat cap d’estat major de la comandància militar de balears. Ocupava aquest destí quan es va iniciar la Guerra Civil. Prengué part en totes les mesures militars, com la constitución de columnas per recórrer Mallorca (22 de juliol del 1936), la creació de milicies ciutadanes (23 d’agost) i l’organització de la defensa antiaèria. A partir del 16 d’agost, participà en la defensa de Mallorca contra el desembarcament republicà. Fou encartat per negligència en la causa instruïda pel comandant militar Trinidad Benjumeda del Rey, el desembre del 1936. Passà a la situación de retirat el 1937. (DJ)

Gran Enciclopèdia de Mallorca

vol. 6  pàg. 180

 

Destitució dels caps militars

Memoria Civil, núm. 23, Baleares, 8 junio 1986

Sebastià Serra

 

fideus/