Bernat Jofre Roca   Bernat Jofre Roca                                  |    |  BIOGRAFIES  | TEMA:  REPUBLICANISME  |  
 

Andratx 1902 - Vaud, Suïssa 1969) Polític. Durant els anys vint, fou director de les publicacions Andraitx i Maricel. Es llicencià en dret per la Universitat de Saragossa. Quan tornà a Mallorca, fou director (1927-33) de l'hotel Victòria. Participà en la fundació d'Acció Republicana (1932) i d'Esquerra Republicana Balear (1934). Regidor de l'Ajuntament de Palma des de 1931, en fou batle entre juny de 1932 i gener de 1933. Va esser candidat a diputat pel Front Popular a les eleccions de febrer de 1936. L'abril de 1936, fou elegit compromissari per a l'elecció del president de la República. L'aixecament militar de juliol de 1936 el sorprengué a Madrid mentre realitzava una gestió per a l'Ajuntament com a tinent de batle. Col·laborà en l'organització de l'expedició de Bayo. El desembre de 1936, fou nomenat agregat en el consolat espanyol a Niça i, el 1938, cònsol. El 1939, s'exilià a Veneçuela, on fou redactor del diari Ahora i membre dels serveis de propaganda del Regne Unit i dels Estats Units. Posat en contacte amb Nelson Rockefeller, durant els anys cinquanta fou nomenat apoderat dels seus béns a Veneçuela i vice- president de la International Basic Economic Corporation - IBEC - en aquest pais. Des de 1964, alternà la seva residència entre Palma i Ginebra, on treballà com a traductor de l'Organització de les Nacions Unides - ONU - (DG)

Gran Enciclopèdia de Mallorca

vol. 7  pàg. 200

 

Bernat Jofre

Memoria Civil, núm. 1, Baleares, 5 enero 1986

Llorenç Capellà

 

fideus/