Pere Llull Fullana Tiró                            |       BIOGRAFIES  |  TEMA:    |  REPUBLICANISME   ALGAIDA    |  

Vint-i-set anys- Casat. Regentava un comerç. Pertanyia a Esquerra Republicana i era el batle. L'acusaven, els seus enemics, de radical, tot perquè tenia una paraulal encesa i clara. Abans de la rebel·lió militar va rebre un avís de mort: li penjaren un cap d'ase a la porta de ca seva. El detingueren dia setze d'agost del trenta-sis i el conduïren a la Casa de la Vila, la seva Casa, des d'on a la nit el portaren a Son Coletes, juntament amb vuit alagaidins més. Dos d'ells eren el seu pare i el seu germà Antoni. Endevinats pels trets, acabaren de morir sobre els batzers encesos per fondre els cadàvers.

Llorenç Capellà
Diccionari Vermell

pàgs. 97 - 98

(Algaida, 1908 - Manacor 1936) Batle d'Algaida. Morí cremat ell, son pare, Pere, i un germà, Antoni, - els tres Tirons - i el regidor i líder republicà Llorenç Antich Mòra. Pere Llull Fullana era botiguer i fou batle per Esquerra Republicana, designat a la comissió gestora de 25 de juny de 1936. Abans era regidor d'Hisenda i el 17 d'abril autoritzà una diada festiva religiosa a Castellitx i després la vetà "davant l'actual situació o per evitar desordres". Fermat, tirotejat a les cames fou assassinat a Son Coletes, de Manacor, llançat amb la familia i l'amic a una foguera de viu en viu

Albert Herranz Hammer / Joana Maria Roque Company

La Segona República a Mallorca

pàgs. 112 - 113

 

 

A l'ombra freda del campanar

Memoria Civil, núm. 22, Baleares, 1 junio 1986

Gabriel Janer Manila

 

Tombes blanques de calç en camps d'albons

Memoria Civil, núm. 31, Baleares, 3 agosto 1986

Gabriel Janer Manila

 

fideus/