Francisco Moreno Fernández       |       BIOGRAFIES  |  TEMA:   FEIXISME  |  MILITARS

(San Fernando, Andalusia 1883 - El Ferrol, Galicia 1945) Marí de guerra. Quan s'inicià la Guerra Civil tenía la graduació de capità de navili. S'incorporà al bandol nacional i, el 30 de juliol, fou nomenat cap de la Flota i vocal de la Junta de Defensa Nacional. L'octubre de 1937, fou designat cap de les forces de terra, mar i aire del bloqueig mediterrani, amb residència a Palma. Tenia a les seves ordres els creuers Baleares, Canarias i Almirante Cervera, cinc destructors, dos minadors, tres canoneres, dos submarins i altres vaixells de menor importància. Controlà l'espai marítim nacional i atacà la costa republicana i els vaixells que intentaven rompre el bloqueig. El març de 1939, va sortir de Palma per recollir a Bizerta (Algèria) l'esquadra republicana que havia fugit de Cartagena. El maig d'aquell any passà a comandar el Departament Marítim de Cartagena. Posteriorment, ascendí a almirall. L'Ajuntament de Palma li dedicà un carrer. (DJ)

 

Gran Enciclopedia de Mallorca

vol. 11  pàg. 187

 

 

IMPROVISACIÓ DE LA BASE NAVAL DE PALMA

Memoria Civil, núm. 45, Baleares, 9 de noviembre 1986

 

ESPECIAL:

Creuer Baleares

 

fideus