Emilio Ramos Unamuno  |    |  BIOGRAFIES  | TEMA  FEIXISME   |


(Sant Sebastià 1879 - ? s. XX) Militar. Ingresà a l'arma d'Infanteria el 1895. Quan s'inicià la Guerra Civil, el 1936, tenía la graduació de coronel i es trobava disponible a Mallorca. El 19 de juliol, quan se n'anà a Barcelona el general Manuel Goded, fou nomenat president de la Diputació. El 9 d'agost, ocupà, a més, els càrrecs de comandant militar de la plaça de Palma i inspector de milicies nacionals, després anomenades milicies ciutadanes. Quan es produí el desembarcament republicà a la zona de Porto Cristo (16 d'agost de 1936), fou cap d'operacions amb base a Manacor i comandà les tropes que s'oposaven als desembarcats. El 30 d'agost, va esser rellevat del comandament pel tinent coronel Luís García Ruíz. El 7 d'octubre demití com a president de la Diputació i com a comandant militar de Palma. Fou reclòs per les autoritats nacionals, amb l'acusació de negligència, dins la causa contra el comandament de Mallorca. El consell de guerra es dugué a terme el desembre de 1936 i va esser retirat del servei. (DJ)

 

Gran Enciclopèdia de Mallorca

vol. 14  pàg. 194

 

Destitució dels caps militars

Memoria Civil, núm. 23, Baleares, 8 junio 1986

Sebastià Serra

 

En torno a la sustitución del coronel Ramos Unamuno

Memoria Civil, núm. 23, Baleares, 8 junio 1986

 

 

fideus