Manuel Suárez Aienza |    |  BIOGRAFIES  | TEMA:  PALMA  |


Havia passat els cinquanta anys i pertanyia a Esquerra Republicana. Va recalar a Porreres amb una companyia de titelles i, quan els seus companys seguiren camí, ell va quedar en el poble. Feia de venedor ambulant. Venia de tot. Potser venia color. L'any trenta-u repartia retats de Galán i García Hernández, els dos rebels de Jaca. Ignorava que les bales ja apuntaven el seu pit. L'assassinaren a Son Coletes, el desset d'agost del trenta-sis.

 

Llorenç Capellà

Diccionari Vermell

pàg.  169

 

fideus/