Jaume Trián Barceló  |    |  BIOGRAFIES  | TEMA  PALMA | REPUBLICANISME |

 

Quaranta-nou anys. Casat, Era farmacèutic i pertanyia a Esquerra Republicana. Dia trenta-u d'agost del trenta-sis, va aparèixer en una cuneta de la carretera de Cala Major, crivellat. L'havien assassinat en una hora indeterminada de la llarga nit d'estiu.

Llorenç Capellà

Diccionari Vermell

pàg. 174

 

 

fideus