Joan Valenzuela Ortega    |    |  BIOGRAFIES  | TEMA:  PALMA |

Era un emigrat a Mallorca, però prest va ser un mallorquí més. Es casà amb una mallorquina i va tenir tres fills. Treballava de picapedrer i acabava de complir els trenta-quatre anys, quan l'assassinaren. Morí a la carretera d'Esporles, prop de S' Esgleieta, l'onze de setembre del trenta-sis.

Llorenç Capellà

Diccionari Vermell

pàg. 175

 

 

fideus