Miquel Ximelis Bisquerra   |    |  BIOGRAFIES  | TEMA:  PORRERAS |

 

Tenia uns vint-i-sis anys i exercia de mestre d'escola en el mateix poble. Era un home molt actiu i gaudia d'una forta incidència política entre els seus paisans. Pertenyia a Esquerra Republicana i, a part de ser regidor, dirigia el setmanaria La Voz de Porreras. No és estrany que fos un dels homes més perseguits del poble. Al seu germà Sebastià, l'assassubaren a la Ciutat de Mallorca. Ell va desaparèixer. Asseguraven que havia aconseguit de sortir. En tot cas possiblement no arribàs a les costes de Menorca, perquè ningú no l'ha torant a veure viu.

 

 

Llorenç Capellà

Diccionari Vermell

pàg. 184

 

fideus