Vint-i-sis anys. Fadrí. Era un home amb molta incidència política i pertanyia al Partit Comunista. Aquest home, Antoni Zanoguera, va ser detingut a una caseta de la possessió Son Granada, tot just esclatada la rebel·lió militar, el denou de juliol. L'acusaren de tenir armes - concretament una pistola STAR - i el tres de març del trenta-set, el varen sotmetre a judici a l'Escola d'Arts i Oficis. Condemanat a mort, l'afusellaren en el Fort d'Illetes, l'onze del mateisx mes. Eren les sis i mitja del matí