La proclamació de la República

Memoria Civil, núm. 1, Baleares, 5 enero 1986

Damià Contest

Des del punt de vista tradicionalista la República no va ser més que el resultat de tot un segle d'errors polítics, fruit d'una monarquia liberal i un cúmul d'errors socials. De tot d'una el carlisme va tenir una actitud expectant. Don Jaume aconsellà respectar el règim com a possible canal d'una democràcia real. Pero després com efecte que era d'una monarquia liberal esdevengué una anarquia.

Dins la República, evidentment, hi va haver coses bones. Hi havia gent de seny entre els republicans. Però els exaltats acaben sempre imposant-se sobre els moderats i la República esdevingué una situació pre-revolucionària..

Sempre s'ha amagat que Don Javier fou el primer exilat polític del franquisme i que intentà evitar la guerra promocionant un cop d'estat incruent.

Si s'hagues enfocat bé, la República hauria donat bons resultats. Però les masses, després d'anys d'injustícies, empenyien i els republicans no saberen mantenir l'ordre. Les dretes per la seva banda, no saberen estar a l'altura de les circumstàncies i confongueren la republica amb una revolució. Així es va incrementar la tensió, efecte de la qual fou la guerra. La cosa més important era evitar les causes perquè no es produís l'efecte.

Es per això que nosaltres no condemnam simplement el comunisme, sinó també el liberalisme i el seu capitalisme, que n'és la causa més profunda.

Per altra banda, cal assenyalar que als republicans els regalaren el poder. A les eleccions del 31 no es discutia el règim. I aquestes eleccions no foren globalment guanyades pels republicans. Això creà una doble falta de legitimació de la República: ni fou un veredicte de les urnes, ni Alfons XIII podia entregar el país als republicans, com alguns l'havien aconsellat que ho fes. Des d'Isabel II fins a Alfons XIII -excepte el dotze, que morí jove- tots el reis haveren de fugir d'Espanya destronats i abandonats pels seus. Acataren la República perquè no pretenia legitimar-se com a monarquia com havien fet els liberals.

Damià Contestí

.Neix el 1928 al sí d'una família de la noblesa rural mallorquina de tradició carlina. Doctor en Dret. Exerceix a l'escola d'Arts i Oficis on té catedra. A part de diversos càrrecs civils, és membre destacat de l'Ordre del Sant Sepulcre i president regional del Carlisme Balear. Resideix a Llucmajor.