Esquerra Republicana

Memoria Civil, núm. 12, Baleares, 23  marzo 1986

Acció Republicana de Mallorca i Partit Republicà-Socialista, per mandat de les  seves respectives assemblees han deixat d'existir com a tals en unes hores em que l'ensorrament dels radicals feia augmentar considerablement el nombre dels seus afiliats. Han mort potser en l'hora de màxima culminació.

Enhorabona als homes que han sabut superar el dolor de veure morir aquestes organitzacions; el seu dolor és el del part que donarà vida a un nou ésser: ESQUERRA REPUBLICANA DE BALEARS.

Per a la dignificació política del nostre poble voldriem que Esquerra Republicana de Balears fos estrictament Balear, i amb un contingut espiritual propi que asseguri la seva independència. Són condicions inexcusables per a què Balears abolesqui tuteles estranyes, que a voltes fan negligir els propis interessos i ens converteixen en servidors d'homes i partits que, ultra un desconeixement absolut, estan mancats de degut contacte amb les nostres realitats. Res tenim a dir contra les adhesions que asegurin una eficàcia, però la veritable direcció d'Esquerra Republicana Balear no pot radicar fora de la nostra terra. Els partits de dreta i d'esquerra harien de torçar el seu camí cap a aquesta independització. Si ells, els de dreta, no ho fan, que sien les esquerres que comencin a caminar pel camí pla.

..............

I per si algú ens objectàs que el poble no està prou capacitat per a obrar políticament així, per endavant li responem que el nostre poble no és viu, ni poc ni molt, políticament, perquè mai se li ha oferit un programa que pogués interessar-lo. Que sempre se l'ha obligat a jugar, en política, al voltant d'interessos particulars de certs senyors, el qual joc mai ha comprès. Que el poble no té ciutadania política perque mai se li ha fet tria entre le cara i la creu d'una peça que li fos interessant. Que el poble balear, i principalment el mallorquí, es burla de la política -i resta indiferent a ella perquè sempre els seus polítics representatitus l'han enganyat.

Que mai més sia així ... ¡Anau en compte, homes d'esquerra! Que el poble balear sia amo i senyor dels seus propis destins. Encarrilem les masses dins la consciència del notre ésser, cap a una política autèntica.

Joan Sanxo

República, 17-III-1934

 

PROPAGANDA ELECTORAL

La propaganda electoral pone el acento en los temas que preocupan al grupo político y refleja la visión que se tiene de sí mismo. Aparte el chiste sobre el gobierno Lerroux, Esquerra Republicana se muestra preocupada por la realidad de el Crédito, la compañía de ferrocarriles o March fue el clavo a dar en las elecciones del 36.