GLOSATS ELECTORALS

Des d'antuvi - a l'Edat Mitjana hi havia els joglars- dins les societats agràries, unes persones del poble copsaven els fets, comentaris, etc. en forma de verset rimat, que era una forma de transmissió ràpida i fàcil. A Mallorca la tradició dels glosats és prou arrelada i serveix també per fer algun tipus de crítica social.

Saps qué dòna Déu a un pobre?

Molt talent i poc pa

i molts de pics ha de callar

amb sa raó que li sobra

El fet polític tampoc escapa a la veu-popular, que ha reflectit la caiguda del monarca amb el següent judici:

No tenc porta ni barrera

ni duc gorra ni capell

i en Primo de Rivera

ha de ser la mort del Rei

Si encertat fou el pre-judici, no menys assèptica és en aquest altre la descripció de l'adveniment de la República:

Sa República es entrada

i es poble n'és content.

Es Cusset és el president

i sa bandera ha posada

Costum i necessitat del temps s'uneixen en aquesta cançó de "quintos"

L'any trenta-dos

amb honor republicà

vos venim a visitar

com a nobles servidors.

Si no és de molestar-vos,

panada mos podeu donar

o al ball que es farà

vendrem a convidar-vos.

Però, si ara fem referència als glosats, més que res és per destacar el seu precedent de propaganda electoral o manifest o consigna electoral. Per botó de mostra prou conegut, gràcies al disc de Maria del Mar Bonet i Biel Majoral.

Jo som estat i seré

liberal en tota cosa.

Si no vos agrad o faig nosa,

digau-ho i me n'aniré.

Dones que no teniu pa

i als fills dau figues seques

aixó són les paperetes

que vos donaren les dretes

quan anàreu a votar.

A cada poble, però, existeixen, cançons més personalitzades i referides als processos electorals que es van redescobrint ara que ha passada la por i el temps. Els glosador, con a intermediari en l'estat d'opinió era consultat a vegades:

Tothom qui passa em demana

"Nadal, que em vols donar el vot?"

Jo les dic: "a poc a poc,

jo el guard per un sacerdot

que és fill de madò Jordana".

 

Tothom qui encontre me demana

so jo som republicà.

Ho som i no vull mudar

fins que hi hagi capellà

que tengui costella sana.

 

 

 

No és que es pressentassin capellans a les eleccions, però l'església significava el control ideològic de la societat d'aquell temps.

En aquest món tots som germans

creats per la mà divina

Mos ensenyen la doctrina

per ser bons cristians

Però els semons dels capellans

sempre acaben amb bacina,

compren autos i benzina,

dels doblers dels ignorants.

Però més que l'anticlericalisme cal destacar la moral que hi ha en el fons:

El món està ple d'embulls

ni el dimoni que els entengui

qui és pardal que pateixi

i qui no, que badi els ulls.

 

Feren una processó

de banderes i sense sants,

tots eren republicans

gent de força i presó

Així i tot, es tenia consciència del poder del "senyor" o els seus amos:

Els pobres no cremen tant

a l'infern com el senyors,

missers i procuradors

aquests són els de davant.

Es batle fa qualque rialla

com un dimoni "ferós".

A s'Arraval n'hi ha dos

"nombrats" per regidors

que són com un sac de palla.

Les gloses electorals, però, tenen una referència més explícita a les necessitats primàries de les quals la gent estava mancada o apartada:

Sa madona va sortir

al portal arromangada.

"Si voleu pa amb sobrassada

m'heu de dur el vot a mi,

després vos daré un tassó de vi

de la bota congranyada.

En Necto i en Pentina

sa passegen pel carrer

Da'm el vot que l'he mester

si guanyam et donaré

una saca de farina.

També n'hi ha que fan referència a la bulla i la festa electoral:

Per me yetlla repunyemes

quin viure tan saborós!

Mai podrem esclartar-mos

memtre governin les dretes.

Dugueren de Barcelona

els papers de propaganda

Saps que digué na Rodona?

Si el meu partit comanda

s'ha de fer aixamplar la poma

quatre dits per banda.

Aquesta mostra es cul

i aqueixa també.

i aquella altra qui digué:

"Si guanyam m'ho han de fer

fins que els dos culs tornin un"