Mallorca, ¿Era una societat rural i caciquil?

Memoria Civil, núm. 3, Baleares, 19 enero 1986

Bruno Morey

Naixé a Valldemossa l'any 1915. Feu estudis al seminari i desprès estudià Teologia i Dret Canònic a Roma. L'any 1946 accedí a canonge doctoral de la Seu. ha ocupat diversos càrregs en  el bisbat. Es més conegut com advocat eclesiàstic en assumptes matrimonials.

Jo era molt al·lot i els records són difusos .... però coincidesc amb l'afirmació: Mallorca era una societat rural i caciquil.

La major part de la gent -no puc donar estadístiques, però és així- treballava al camp, trepitjant terrossos, eixermant, segant amb la faus, collint oliva ... Només hi havia quatre fàbriques.

Els missatges dormien pràcticament darrera el cul de les mules. Tenien una dieta molt primitiva: llegums, sobre tot, i sopes banyades, sopes de ca, que en diriem.

Així donc, el senyor era un petit reiatò dins la seva possessió. I el pagès sentia un gran respecte al senyor, a un senyor que el menyspreava. Les diferències de classe eren abismals. I els d'alt desconsideraven als de baix.

En definitiva, tot l'entorn que record coincideix amb una societat estrictament rural.

Llavors, políticament, a cada poble el senyor o senyors condicionaven les voluntats i el vot de la gent, perquè es tractava, en molts de casos, d'apaivagar la fam- o, si no es vol tant- de tenir treball. Ademés, la gent no tenia gaire més criteris que els estrictament vitals. Els senyors eren fins a un cert punt, intocables i molt meyns contrariables.

La gent vivia com podia i fins a l'adveniment de la República pràcticament no participà en el Govern municipal.

Aquest esclat d'entusiasme fou molt significatiu dins cada vila i el començament d'una divisió de la gent en bàndols.