El monument

JOAN RIERA

La decisió de Nanda Ramon, responsable de Cultura de Cort, de procedir a la transformació del monument al creuer Baleares a sa Feixina, suposa abordar una assignatura pendent que ja hauria d’haver resolt el primer Ajuntament democràtic el 1979. Per desgràcia no fou així. I el centre de Palma ha suportat fins ara, fins ben entrat el segle XXI, l’àguila franquista. Cal confiar que la transformació es farà de manera intel·ligent i no donarà peu a cap ànim de revenja. Per mi l’única solució és retirar l’àguila i la inscripció actual i, en el seu lloc, col·locar únicament els vuit números que ho diuen tot: 1936-1939. Ja basta. No fan falta més invents. Només així es podrà transformar en un monument per a tots, que aposta per la reconciliació i que pot romandre intocat per sempre. A més, fa realitat el discurs de Manuel Azaña, president de la República, quan el 1938, en plena batalla de l’Ebre, reclamà Pau, pietat, perdó. Per no tocar, també deixaria els quatre relleus dels mariners que munten guàrdia. Un mínim coneixement de la Guerra Civil ens ensenya que el gruix de la Marina es va mantenir fidel a la República, concretament, tres dels quatre creuers en actiu el 18 de juliol del 36, la majoria dels destructors i la pràctica totalitat dels submarins. El seu concurs fou fonamental per retardar el pas de l’Estret dels 47.000 homes de l’Exèrcit d’Àfrica a les ordres de Franco, i va permetre l’organització de la resistència republicana. Aquests fets s’han de tenir molt en compte si es vol fer perdurable el monument. La transformació ha de ser imperible i sense ofendre ningú, sense crispar, sense donar motius d’atacs. Aquest, i no cap altre, és l’esperit de la victòria final de la llibertat, sistema de convivència que no exclou ningú i que per això és immortal

07/08/2007

ESPECIAL:

Creuer Baleares